TERASY

Při zaměření, které provádíme zdarma, Vám přivezeme vzorový ,, šestkový ´´ panel se všemi nabízenými odstíny a designy, aby jste měli jasnou představu, jak naše terasa vypadá. Po provedeném zaměření a výběru přijatelného odstínu Vám necháme vzorek a po spočítání Vám zašleme položkový rozpočet s finální cenou celé realizace. 

Zakončovací lišty pro terasy:

Objednejte si montáž terasy na klíč

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Fotogalerie

Základní montážní informace

Základní montážní informace

Pokládka bezúdržbové kompozitní terasy vypadá na první pohled vždy velmi jednoduše, zdání však klame.

V první řadě je nutné si dobře rozmyslet, jak chceme, aby naše terasa vypadala. Nejlepší je se poradit s odborníky v oboru, případně se zahradním architektem. Ti by měli vyhotovit minimálně kladečský plán (nákres pokládky a konečného provedení) nebo v tom lepším případě 3D návrh - ten u nás v případě zájmu získáte zdarma . Tím budete mít mnohem lepší představu o celém díle po dokončení. Zároveň se od nich dozvíte, jak bude výstavba terasy probíhat. Proberou s Vámi jednotlivé kroky: stavební připravenost, směr pokládky a další důležité parametry pro dokonalou terasu.

Stavební připravenost

Nejdůležitější část z celé terasy. Sice ji po dokončení celé terasy již neuvidíte, ale je to stejné jako u každé jiné stavby: jaké základy - takový dům.

Proto není dobré na této části šetřit. Každý si zvolí ten nejpřijatelnější typ podkladu. Zde je možnost zvolit - štěrkové lože, betonový podklad nebo kovovou konstrukci.

Nejlepším podkladem pro terasu je betonová deska. Ta zajistí stálou rovinu a pevnost celé terasy. Sice je nákladnější a složitější při přípravách, ale to se investorovi vrátí při samotné pokládce jednotlivých profilů.

Další možnost má investor v poměrně levném, ale zato komplikovaném pokladu = štěrkové lože. Tento typ podkladu je velmi jednoduchý. Vytyčí se prostor budoucí terasy, zabetonují se obrubníky po obvodu, vnitřní prostor se vysype kamennou drtí (štěrkem) a celá plocha se zhutní. Dobré je nechat takto připravenou plochu alespoň dva měsíce samovolně sedat a poté opakovat hutnění. Před samotnou pokládkou je dobré povrch ještě jednou srovnat a opakovaně zhutnit. Pak už se může začít pokládat.

Poslední variantou jsou kovové rošty. Ne vždy se dají terasy pokládat na zem. Prostory pro terasu bývají dost často navrženy do stráně, v patře domu nebo částečném svahu. V těchto případech se musí vystavět kovová konstrukce, na kterou se pochozí plocha položí. S tím máme nejlepší zkušenost. Je zaručena pevnost terasy a přesně připravené rozteče pro jednotlivé nosné profily. Zároveň se otevírají další možnosti pro vytvoření atypického prostoru s využitím všech možných zákoutí a vytvoření zástěny nebo jen zábradlí.

Založení terasy

Ve chvíli dobře připraveného podkladu, přichází na řadu založení podkladových roštů. Ty mají přesně stanové rozteče a je nutné je dodržet. Když se podíváte řemeslníkům pod ruku a přeměříte si je, musí Vám metr ukázat rozměr do 30 - 35 cm osově. Tento rozměr je stanoven jednotlivými výrobci dle použité technologie. Pokud se tyto rozteče nedodrží, může docházet postupem času k prověšování podlahových profilů mezi jednotlivými nosiči. Dodavatel terasy na zákazníkovi poměrně jednoduše tímto krokem ušetří a způsobí v brzké budoucnosti nemalé starosti. Náš systém WPC terasových profilů a klipů umožňuje rozebrání terasy kdekoli v ploše a to po jednotlivých prknech. Je to velká výhoda u teras na štěrku nebo na terasové folii.

Na založení nosných profilů také záleží pokládka samotných prken. Čím přesnější je založení, tím jednoduší a rychlejší se samotná pokládka. Proto založení na štěrku je mnohem složitější a časově náročnější. Pod všemi nosnými profily je nutné použít gumové podložky, které zajistí průtok vody pod nosiči. Na kovové konstrukci není co podkládat, ta nám zaručuje ideální rovinu a odtok vody. Na druhou stranu je dobré nosiče minimálně zakotvit ke konstrukci v místě, kde má být terasa zajištěna a odkud bude dilatovat.

Pokládka podlahových profilů

Na připravené rošty položíme podlahový profil. Ten zakotvíme startovacími klipy nebo jej shora přišroubujeme k nosiči. Překontroluje se rovina (případně vyspádování) a zašroubujeme první řadu standardních klipů. Každý výrobce určuje mezeru mezi profily a proto by měl být každý montážník vybaven speciální měrkou od výrobce. Doporučujeme tyto podložky, protože Vám usnadní sbíhavost prken. Samotná pokládka podlahových profilů je dále stejná. Na poslední prkno použijeme opět startovací klip nebo prkno shora přišroubujeme a obvod terasy se v případě plných profilů jen zabrousí, případně jako u dutých profilů zalištuje.

Terasa je položena, nezbývá už nic jiného než si terasu vyzkoušet, nastěhovat zahradní nábytek a vychutnat si první kávu.

Tento postup montáže je pouze orientační a může se dle jednotlivých výrobců lišit.